Sportagen+ -opinions, komentari, cijena,

Ovaj ugovor sklapa se između Vas pojedinca i administraciju online resursa online trgovine Korisnik – fizička osoba na dob, sposobna svojim djelovanjem steći građanska prava i da ih provoditi samostalno, a sposobnost njihove akcije stvoriti za sebe građanska dužnosti, za samostalno obavljanje i biti odgovoran u slučaju kvara, prihvaćam uvjete ovog sporazuma korisnika i korištenja …